Kategoria:

Metamorfoza Finansowa – książka + ebook ORAZ Momenty – książka + ebook ORAZ Poradnik Zdrowia – książka + ebook

PAKIET Metamorfoza Finansowa – książka + ebook ORAZ Momenty – książka + ebook ORAZ Poradnik Zdrowia – książka + ebook

Wysyłka do 48h

-43%

Original price was: 522,00zł.Current price is: 297,00zł.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 297,00.

PAKIET Metamorfoza Finansowa – książka + ebook ORAZ Momenty – książka + ebook ORAZ Poradnik Zdrowia – książka + ebook

 

 

 

„Metamorfoza Finansowa. Zbuduj zdrową tożsamość finansową.” 

 

Co zyskasz, dzięki książce „Metamorfoza Finansowa. Zbuduj zdrową tożsamość finansową”?

Zbudujesz zdrową finansową tożsamość:

Finanse to jeden z głównych obszarów w życiu każdego gospodarstwa domowego. Kształtowanie w sobie postawy świadomości finansowej i jej rozwój to klucz do zdrowych i bezpiecznych finansów. W książce MF odkryjesz, czym jest świadomość finansowa, a także dowiesz się czemu posiadanie jej otwiera drzwi do finansowego bezpieczeństwa.

 

Docenisz wartość czasu – najważniejszego aktywa w Twoim życiu:
Mówi się, że czas to pieniądz. Moim zdaniem czas to najważniejszy nakład inwestycyjny w życiu. Uświadomienie sobie jego kluczowego znaczenia pomoże Ci w podejmowaniu przemyślanych decyzji finansowych i uniknięciu pułapki bierności.

 

Dowiesz się, jak efektywnie budować swój majątek:

Zarabiasz, oszczędzasz, wydajesz… a czy analizujesz, w jakim kierunku rozwijasz swój majątek? Metamorfoza Finansowa dostarczy Ci narzędzi, które pomogą Ci aktywnie i świadomie się bogacić. Dzięki tej książce zrozumiesz, czym jest zdrowa filozofia majątkowa.

 

Dlaczego książka „Metamorfoza Finansowa. Zbuduj zdrową finansową tożsamość.” może być właśnie dla Ciebie? 

 

Dla osób, dla których ważne jest, by podejmować mądre finansowe decyzje i chcących zyskać pewność i kontrolę nad swoimi finansami: „Metamorfoza Finansowa. Zbuduj zdrową finansową tożsamość.” pomoże Ci zrozumieć w co, o co i z kim tak właściwie grasz na rynku finansowym, umożliwiając Ci bardziej świadome i efektywne zarządzanie swoimi finansami.

 

Dla tych, którzy chcą wyeliminować nieświadome przeszkody i błędy w rozwoju swoich finansów osobistych: Z tą książką zrozumiesz mechanizmy działające na rynku finansowym. Dzięki temu dowiesz się jakich pułapek unikać i jak dysponować zarobionymi pieniędzmi z korzyścią dla siebie.

 

Dla doceniających ważność i znaczenie swojego czasu: Dzięki tej książce zrozumiesz, czym jest zdrowa filozofia majątkowa. Ta wiedza pomoże Ci optymalnie wykorzystać czas w procesie osiągania finansowych celów.

 

Dla tkwiących w pułapce bierności i odkładających swoje finansowe sprawy na później: Książka stanie się motywującym przewodnikiem, który pomoże Ci zidentyfikować szkodliwe finansowe rutyny i zmienić myślenie o zarządzaniu finansami osobistymi.

 

 

MOMENTY

Książka, którą oddaję w Twoje ręce, to autentyczny zapis życiowych momentów, którymi chcę się z Tobą podzielić, nie, poradnik czy instrukcja do idealnego życia, ale intymna podróż przez moje doświadczenia, myśli i przeżycia, które ukształtowały mnie jako człowieka.

Momenty to nie tylko kronika moich przeżyć ale także opowieść o codzienności, w której ukryta jest magia życia. To wspomnienia przelane na papier, które mogą być źródłem inspiracji dla Ciebie i odpowiedzią na wiele pytań, które w sobie nosisz.

O czym jest ta książka?

 • ●  Jak ‘’zwykły chłopak z bloków’’ znalazł się wśród ludzi sukcesu
 • ●  Jak to czego doświadczamy, kształtuje nasze życie
 • ●  Jak dorobiłem się 250 tyś długów.
 • ●  Jak wiele porażek trzeba przełknąć, żeby poczuć smak zwycięstwa
 • ●  Jak poznałem Kasię Szewczyk i Tradera21
 • ●  Jak przypadkiem przebiegłem półmaraton
 • ●  Jak straciłem 150 tyś złCo zyskasz czytając książkę Momenty?
 • ●  Przestaniesz czekać na sukces, zamiast tego zaczniesz działać.
 • ●  Zrozumiesz, że porażki to nic złego, a każda z nich przybliża Cię do upragnionego sukcesu.
 • ●  Odkryjesz, że swoim największym wrogiem często jesteś Ty sam.
 • ●  Przekonasz się, że z każdej sytuacji jest wyjście.

 

Dodatkowe korzyści:

Odkrycie potęgi wdzięczności

Dowiesz się: Jak kultura wdzięczności może zrewolucjonizować codzienne doświadczenia i prowadzić do spełnienia na wielu płaszczyznach

Odwaga do zmiany

Zainspirujesz się: Do podejmowania ryzyka i odkryjesz, że tylko przez wyjście z własnej strefy komfortu można coś osiągnąć.

Nauka przez obserwację

Zrozumiesz,że: Świadomość cudzych błędów może przyczynić się do unikania własnych pułapek.

 

Momenty to historia bycia uczniem, którą to rolę świadomie i z pokorą pełnię do dziś. Opowieść o tym, w jaki sposób życiowe doświadczenia – zarówno dobre, jak i złe – doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. Wierzę, że czytając moje historie, zajrzysz w głąb siebie i przywołasz niezapomniane momenty ze swojego życia.

 

Co skrywa w środku?

 • ●  258 stron wydarzeń, chwil, refleksji, obrazów i osób, które trwale wpisały się w moje życie i ukształtowały drogę, którą nadal podążam.
 • ●  Wiele osobistych fotografii
 • ●  Inspirujące cytaty i pouczające historie, które
 • ●  Pełnię zaskakujących zwrotów akcji, emocjonalnych zawieruch i wzniosłych chwil,które sprawiają, że czytelnik odkrywa nie tylko historię autora ale również siebie.

Zamów książkę lub e-book Momenty i zainspiruj się do lepszego życia!

 

PORADNIK ZDROWIA

Po­znaj prak­tycz­ne wska­zów­ki i al­ter­na­tyw­ne me­to­dy od eks­per­tów i prak­ty­ków, dzię­ki któ­rym bę­dziesz mógł cie­szyć się zdrow­szym i bar­dziej ak­tyw­nym ży­ciem. Roz­pocz­nij swoją po­dróż w kie­run­ku opty­mal­ne­go zdro­wia już dziś!

To kom­plek­so­wy po­rad­nik, w któ­rym za­war­li­śmy naj­waż­niej­szą i prak­tycz­ną wie­dzę wielu eks­per­tów. Jej po­zna­nie i wdro­że­nie po­mo­gą w prost­szym za­dba­niu o zdro­wie i lep­szym życiu w obec­nych cza­sach. Treść po­rad­ni­ka po­mo­gło nam przy­go­to­wać grono zna­nych osób, mię­dzy in­ny­mi Ry­szard Grze­byk – au­to­ra książ­ki “Rak to nie wyrok”, Bra­cia Ro­dzeń – le­ka­rze uczą­cy in­nych jak pięk­nie (i zdro­wo!) żyć, Anna Ma­zur­czyk – znana die­te­tyk kli­nicz­na, pro­mu­ją­ca szczę­śli­we życie i czy­ste je­dze­nie oraz inni spe­cja­li­ści z dzie­dzin me­dy­cy­ny, zdro­we­go stylu życia, od­ży­wia­nia i fi­zjo­te­ra­pii.

Czy za­sta­na­wia­łeś się, dla­cze­go więk­szość ludzi zmaga się z prze­wle­kły­mi do­le­gli­wo­ścia­mi, mimo że tech­no­lo­gia i me­dy­cy­na stoi na wy­so­kim po­zio­mie. Skoro tak, to dla­cze­go tak czę­sto cho­ru­je­my?

Autor

,

Polecane przez

,